Vifter, pumper og kjølere

 • Vifter

  Med brukervennlig grensesnitt, distribuert intelligens og redusert energiforbruk optimerer Danfoss AC drives viftenes ytelse.

  Optimert komfort og energiforbruk

  VLT® HVAC Drive og VLT® Refrigeration Drive omformer dynamiske trykksensorverdier til flowverdier, noe som muliggjør oppsett basert på fast flow eller fast differensiell flow. Dette optimerer både komfort og energiforbruk. For å forbedre komfortnivåer ytterligere kan frekvensomformere tilkoblet vifter stilles inn for å unngå frekvensbåndene som skaper resonans og skade på ventilasjonssystemet.

  Utvidet kapasitet for bygningsstyringssystem

  Alle I/O-punkter for HVAC frekvensomformere er tilgjengelige som eksterne I/O-er når de integreres i et nettverk for bygningsstyringssystem for å utvide regulatorens kapasitet. For eksempel kan romtemperatursensorer (Pt1000/Ni1000) kobles direkte til systemet. 

  Forbedret luftstyringsytelse

  VLT HVAC Drive og VLT Refrigeration Drive har en innebygget Smart Logic Controller og fire automatisk auto-tunede PID-regulatorer for å styre luftstyringsfunksjoner med vifter, ventiler og fuktapparater. De direkte digitale regulatorene for bygningsstyringssystemet frigjøres og verdifulle datapunkter lagres, noe som senker luftstyringskostnadene.

  VLT HVAC Drive håndterer logiske regler og inndata fra sensorer, sanntidsfunksjoner og tidsrelaterte hendelser. Dette gir AC drive mulighet til bedre å styre en lang rekke funksjoner:

  • Skjemaer for helg og ukedager
  • Cascaded P-PI for temperaturstyring
  • Flow som balanserer mellom fersk- og avløpsluft
  • Overvåkning av vifterem – ut fra forholdet mellom strøm og hastighet kan AC drive registrere en ødelagt vifterem pålitelig. Mangel på luftstrøm registreres umiddelbart slik at det kan treffes tiltak for å redusere kostnader og driftsavbrudd.

  Pumper

  Med flere spesialtilpassede styrefunksjoner for pumper og intelligent beskyttelse optimerer Danfoss AC drives produksjon og beskytter frekvensomformeren, motoren og utstyret i systemet. De sikrer også optimert væskeforsyning ved lekkasje eller ødelagte rør. Spesialfunksjonene omfatter:

  Totrinns ramper

  Pumper når raskt laveste hastighet og fyller systemet uten å belaste ventilene.

  Flowkompensering

  Flowmotstand avhenger av flowhastighet. For å spare energi letter AC drive på trykket når lav flow er tilstrekkelig.

  Auto-tuning av PI-regulatorer

  Frekvensomformeren lærer fra overvåkingssystemets respons på korrigeringer og beregner stadig bedre P- og I-verdier for raskt å gjenopprette presis og stabil drift.

  Motorveksling

  Denne innebygde logikken styrer vekslingen mellom to pumper i drift-/beredskapssituasjoner. Beredskapspumpens bevegelse hindrer at pumpen kjører seg fast. En intern timer sikrer lik bruk av pumpene.

  Energioptimering

  Funksjoner så som automatisk energioptimering sikrer optimal magnetisering i motoren.

  Busstyring

  Automasjon betyr mindre avfall og bedre prosesstyring. Danfoss AC drives håndterer de vanligste bussprotokollene i industrien og integreres sømløst i det totale styresystemet.

  Redusert slitasje

  Den integrerte pumpekaskaderegulatoren fordeler driftstimer jevnt over alle pumpene. Dette holder slitasjen på hver enkelt pumpe på et minimum og sikrer optimal planlegging av vedlikehold og øker pumpens levetid.

  Overlastvern

  Hastigheten til AC drives reduseres for å sikre tilførsel ved lavere flowhastighet.

  Tørrpumpevern

  Hvis en brønn går tom eller et rør lekker, oppdager AC drive at pumpen går med et lavere trykk enn ønsket. Frekvensomformeren utløser en alarm eller utfører en annen forhåndsprogrammert handling for å beskytte pumpen.

  Ingen flow / lav flow

  Hvis vannsirkulasjonen stopper, pumpen går tom eller et rør lekker, oppdager AC drive at pumpen går raskt, men at den ikke er fullt belastet. Frekvensomformeren kompenserer kraften til pumpen i henhold til dette.

  Intelligent varmestyring

  Systemer for back-channel cooling sikrer at 90 prosent av varmen holdes utenfor kontrollrommet. Dette skaper kostnadsbesparelser siden det trengs mindre energi til klimaregulering i kontrollrommet, og færre vifter kreves i paneldøren.

  Kjølere

  Variabel hastighetsstyring av en kjøler gjør at du kan opprettholde konstant trykkregulering mens kapasiteten til det faktiske behovet basert på målinger i systemet utlignes. Hastighetsstyring er fordelaktig når en luftkompressor går i lange perioder ved dellast. Reduser driftskostnader ved å la utstyr gå ved lavere hastighet, noe som sparer energiforbruk. Og reduser installasjonskostnader ved å optimere systemet og selve kompressoren.

  Danfoss AC drives sikrer færre start/stopp, noe som reduserer mekanisk slitasje. Og spesial funksjoner som «skip over resonance» lar deg enkelt identifisere for frekvensomformeren, frekvensene for å forhindre støy og skade.

  Produkter for kompressorer omfatter mykstartere, høyeffektsfrekvensomformere, AHF-harmoniske filtre med innebygget kaskaderegulatoralternativ, DC-kjølere og PID-regulatorer.

  Oppstart og topplaststrategier

  Oppstart er den kritiske fasen av kompressordriften. VLT Refrigeration Drive minimerer antallet starter som kreves ved å variere kompressorhastigheten for å justere kapasiteten under drift. Høyeste antall start-/stoppsykluser i en gitt periode kan konfigureres ved hjelp av kontrollpanelet.

  135 prosent startmoment

  VLT Refrigeration Drive leverer 135 prosent av det beregnede startmomentet i en periode på 30 sekunder. Under normal drift er 110 prosent av det beregnede momentet tilgjengelig i 60 sekunder.

  Start uten last

  For å forlenge frekvensomformerens levetid kan en trykkavlastningsventil åpnes for å la kompressoren starte opp raskt uten last.

  Mindre kompressorer med samme topplast

  Korte topplaster kan håndteres ved å konfigurere systemet med en mindre kompressor som frekvensomformeren kjører på opptil 90 Hz. På denne måten er det ikke alltid nødvendig med en større kompressor bare for å håndtere topplaster.

  Nøytral sone

  VLT Refrigeration Drive fortsetter å styre kompressorer med fast hastighet i situasjoner der kompressoren med variabel hastighet ikke virker. I en slik situasjon stilles den nøytrale sonen inn med en spesialparameter, «Fixed speed neutral zone», noe som muliggjør færre starter ved å utvide den nøytrale sonen.

  Optimeringsfunksjoner

  P0 optimization

  VLT Refrigeration Drive støtter tilkobling av en ADAP-KOOL® LonWorks-regulator for P0 optimization.

  Dag- og nattstyring

  Varier kompressorens settpunkt og skjemaene for fordamperviftehastighet for å passe til dag- og nattlast og unngå unødvendig energiforbruk.

  Sluttemperaturovervåking ved kondens

  Ved å overvåke flytehodets høytrykksnivåstyring via temperatursensorer reduseres hastigheten før det høye trykket når en kritisk verdi. 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/hvac/fans-pumps-chillers/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }