Marine og Offshore

 • Forflytning på vannveier blir viktigere for hvert år, over alt. Det påvirker global transport, næringskjeden, fritiden vår samt sikkerhet og nasjonalt forsvar. Mer enn 100 000 kommersielle fartøy og 25 000 marinefartøy er i drift på verdensbasis, og en rekke mindre fartøy beveger seg over hele verden. For øyeblikket blir 90 % av verdens lasttransport utført av skip. Etter hvert som cruiseindustriens popularitet vokser, transporterer dessuten tusenvis av cruiseskip turister til glamorøse steder over hele verden.

  Marineindustrien kan kategoriseres som alle hav-, sjø-, innsjø- eller elvegående fartøy som frakter gods eller passasjerer, og som følger en planlagt rute fra havn til havn. Offshoreindustrien omfatter fartøy som er bygd og utstyrt for spesialarbeid offshore, for eksempel ved vindfarmer eller oljeplattformer. AC drives brukes på en lang rekke fartøy og til enda flere bruksområder, og er avgjørende for å sikre nøyaktig og fleksibel styring av kraftomforming for å oppfylle prosessbehovene både om bord og på land.

  Maksimal oppetid og effektivitet

  VLT® og VACON® er designet og bygd for å gi maksimal oppetid og effektivitet, samt robust ytelse. Dette er kritiske faktorer i marineindustrien, der reparasjoner og vedlikehold må holdes på et minimum. VLT og VACON omformere har det høyeste antall typegodkjenninger fra ni klasseselskaper. Dette gir deg det beste mulige valget når du velger omformere til din marineapplikasjon.

  Rute til markedet

  Marine- og offshoreindustrien er unik, med hundrevis av ulike typer fartøy og en rekke funksjoner om bord. Markedet for ulike fartøy drives av den globale økonomien, og det bygges om lag 3000 nye fartøy hvert år.

  Valg av riktige partnere tidlig i skipsbyggingsprosessen er avgjørende for å sikre vellykkede prosjekter. Danfoss Drives' dedikerte marine- og offshoreteam er tilgjengelige for diskusjon av tjenester i forbindelse med AC drives og omfattende drivsystemer for en lang rekke applikasjoner og kraftløsninger om bord. Med mer enn 25 års erfaring arbeider vi hardt for å opprettholde langsiktige partnerforhold. Vi har global, regional og lokal tilstedeværelse, slik at vi kan tilby høyeste servicenivå til deg og dine kunder i marine- og offshoreindustrien.

  Vår unike portefølje av AC drives utvides kontinuerlig, og dekker alle behov om bord for spenning opp til 5,5 MW effekt, og våre nye mellomspenningsprodukter utvider effektområdet ytterligere. For å oppnå unike løsninger i medium volt (MV) applikasjoner, kan vi tilby modulbasert MV drives, spesielt designet for å tåle robuste og tøffe omgivelser. Vår produktportefølje skaper merverdi for kunder innen maskin- og systemkonstruksjon, samt for skipsoperatører og redere, og setter oss i stand til å levere best mulig støtte til:

  Leverandører av originalutstyr – vi har den optimale omformeren for alle applikasjoner om bord. Vi tilbyr de beste metodene for programvareutvikling for å bedre vår kundespesifikke tilpasning og funksjonalitet ytterligere.

  Systemintegrasjon – vi har moduler, komponenter og funksjonalitet for alle typer omformerløsninger, slik at systemintegratorer kan utvikle svært sofistikerte omformer-/nettsystemer for hele fartøyet.

  Skipsverft – vi leverer alltid riktig dimensjonerings- og valgverktøy, og gir gode, profesjonelle og personlige råd for å sikre et ideelt, kostnadseffektivt valg av omformere, kundestøtte og servicepakker.

  Skipstegnere og maritime ingeniører – vi har markedets beste erfaring og informasjon om eksisterende marine omformere, og vi deler den gjerne. Vi driver også kontinuerlig forskning og utvikling av nye teknologimuligheter innen skipsbygging.

  Redere og skipsoperatører – vi har riktig tilnærming for å bygge langvarige og effektive løsninger for alle typer fartøy. Hundretusener av våre omformere er allerede i pålitelig drift og sparer penger for våre partnere.

  Applikasjoner

  Våre robuste og allsidige omformere er perfekt egnet for marine og offshoreapplikasjoner der vibrasjon, temperatur, redundans og støynivåer stiller høye krav til prosessene. De finnes i alle deler av et skip, fra kjøl til topp, fra motorrom til lastedekk, i lugarer og i landstrøm- og havneprosesser.

  Bruksområdene inkluderer følgende: strømgeneratorer, kraftomforming, strømforsyning, hybridisering, fremdrift, maskinrom, varme og kjøling, ventilasjon, vannhåndtering, klimaanlegg, dekksmaskiner og lasthåndtering.

  Spesifikke applikasjoner som vifter, pumper, kompressorer, skrubbere, krengnings- og stabilitetskontroll og styreutstyr, kraner, heiser, løftere, hovedfremdriftsenheter, trustere, vinsjer og strammere, alt drar nytte av bruk av en dedikert omformer.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/marine-and-offshore/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }