Kostnadsbesparende muligheter

 •  

  Å takle utfordringer samtidig som kostnadene reduseres

  Gruvedrift har gjerne en slik størrelse at kabellengder mellom frekvensomformere og motorer er lange. Både VLT® og VACON® er konstruert for å sikre problemfri drift med kabellengder på opptil minst 150 m for skjermede kabler og 300 m for uskjermede kabler. Og siden ingen ytterligere utgangsfiltre kreves med disse kabellengdene, sparer dette plass, installasjonstid og kostnader sammenlignet med mer tradisjonelle frekvensomformerløsninger. Med innebygde RFI-filtre oppfyller de EMC-standarder og sikrer pålitelig drift av alt annet elektrisk utstyr på samme installasjon. Denne mer kompakte løsningen fører ofte til vesentlig lavere oppstartskostnader fordi den bruker mindre, rimeligere koblingsrom og understasjoner.

  Krevende, støvete forhold og ekstreme temperaturer er vanlig og kan skape utfordringer for ethvert elektronisk produkt. Selv om det er vanlig praksis ved moderne gruver å installere frekvensomformere i relativt rene, trykksatte, klimaregulerte koblingsrom og understasjoner, er det anerkjent at en frekvensomformer for krevende forhold vil ha vesentlig lengre, problemfri levetid. Dette gir i siste instans bedre ressurstilgjengelighet og lavere vedlikeholdskostnader for gruveselskapet. Både VLT og VACON fås med belagte PCB-er, noe som betyr at de er egnet til å bli installert under krevende forhold minst i henhold til IEC 60721-3-3 klasse 3C2.

  Intelligent varmestyring og kompakte kapslinger reduserer kostnadene betydelig

  AC drives brukes stadig oftere til å styre gruveutstyr effektivt. For å beskytte dem mot de tøffe omgivelsene blir de ofte installert i forseglede koblingsrom. Dette skaper utfordringer siden utfordringene med varmelaster blir større desto flere frekvensomformere det er i et rom. Større og dyrere klimaanlegg kan kreves for å styre varmelastene i koblingsrom og understasjoner. Men den unike utførelsen med back channel  cooling for VLT frekvensomformere med høyere effekt og tilgjengeligheten av VACON væskekjølte frekvensomformere kan føre til vesentlig lavere varmetap i koblingsrom, noe som gjør det mulig å bruke mindre, rimeligere klimaanlegg.

  VLT frekvensomformere på minst 90 kW har en nyskapende utførelse med bakkanalkjøling. De har egne kjølebaner for strømkomponentene og styreelektronikken som er atskilt av en IP54-forsegling. Back-channel cooling fjerner ca. 85 prosent av effekttapet direkte gjennom kjøleelementet, slik at bare 15 prosent av det samlede tapet spres i koblingsrommet. Selv om atskilte kjølebaner i seg selv ikke er nyskapende, ligger innovasjonen i våre VLT frekvensomformere i at de er atskilt av en IP54 forsegling, og at det er enkelt å føre uteluft inn og ut av bakkanalen. 

  Når uteluftkvaliteten ved gruven er egnet, kan filtrert uteluft ved temperaturer på opptil 50 °C brukes til å lede bort ca. 85 prosent av varmetapet fra VLT frekvensomformerne ved hjelp av kjøleviftene med kjøleelement og egnet montering og kanalisering. Varmetapet kan enkelt ledes direkte ut av koblingsrommet uten at det påvirker trykksettingen i koblingsrommet. Klimaanlegget i koblingsrommet trenger bare å dimensjoneres for det resterende varmetapet på 15 prosent, noe som vesentlig reduserer kostnadene for koblingsrommet og løpende driftskostnader for klimaanlegget.

  I tillegg betyr den kompakte størrelsen på VLT og VACON frekvensomformere – begge med standardutførelse for lange motorkabler uten behov for tilleggsutstyr – ofte at mindre koblingsrom kan bygges, noe som gir ytterligere muligheter til å redusere kostnadene for koblingsrom. 

  Se filmen om bakkanalkjøling

  Optimert oversvingningsdemping

  AC drives bidrar til optimal produksjon, lavere energiforbruk og lengre levetid for utstyr, men fører også med seg harmonics inn i gruvenettet. Holdes ikke slike harmonics under kontroll, kan de påvirke ytelsen og påliteligheten for generatorer og annet utstyr.

  Pålitelig beregning av betydningen av oversvingninger fra AC drives på gruvens elektriske anlegg og bruk av optimalt dempingsutstyr, bidrar til at anlegg unngår skjulte og ofte dyre konsekvenser av oversvingninger.

  Alle VLT- og VACON-frekvensomformere for gruveanlegg har et oversvingningsfilter med DC-linkdrossel eller AC-drossel som standard. Ytterligere filtre og andre løsninger for harmonic mitigation så vel som programvareverktøy for beregning av krav til harmonic mitigation er også tilgjengelige hvis det er nødvendig.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/mining-and-minerals/cost-saving-opportunities/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }