Kjøleapplikasjoner

 •  

  Stativer, pakker og prosesskjølere

  Danfoss AC drives er bygd for pålitelighet. Med IP 65/66-beskyttelse mot inntrengning er våre omformere godt beskyttet mot krevende driftsforhold og rengjøring, noe som forbedrer systemets pålitelighet. Innebygd oljereturhåndtering returnerer olje til veivhuset, noe som også forbedrer systemets pålitelighet vesentlig. Funksjonaliteten kan aktiveres automatisk på ulike måter i ulike krevende situasjoner.

  Dedikerte kompressorfunksjoner sikrer kapasitetsreduksjon og opprettholder samtidig kjølesystemets drift før væsketrykket når en kritisk verdi. Dette gir maksimal oppetid for systemet, og sørger for næringsmiddelsikkerhet. Næringsmiddelsikkerhet og prosesskontinuitet kan sikres ved at omformeren sørger for kontinuerlig kompressordrift selv under kortvarige strømbrudd.

  Den smarte logikkontrolleren gir mulighet for intelligent kapasitetsstyring av kompressorer med flere stempler eller skruekompressorer for å oppnå forbedret ytelseskoeffisient.

  Kondensatorer og fordampere/lufthåndteringsenheter

  Den flytende kondenseringstemperaturmuligheten til VLT® Refrigeration Drive gir optimal COP ved automatisk å senke kondenseringstemperaturen og øke fordampertemperaturen i henhold til variasjoner i omgivelsestemperatur og produktlast. Denne funksjonaliteten optimaliserer kjølesystemets ytelse ved å øke kjølekapasiteten med lavere energiforbruk. Den sikrer også muligheten til å kjøre færre kompressorer og redusere slitasjen.

  Danfoss AC drives forbedrer atmosfærisk kontroll ved å redusere fordamperviftens hastighet etter prosessbehovene. Dette sparer energi, reduserer tap og gir bedre lagring av ferskvarer som frukt, grønnsaker og kjøttprodukter.

  Fire innebygde PID styreenheter med individuelle tilbakemeldinger og børverdier eliminerer behovet for en ekstern styreenhet. De gir mulighet for lukket sløyfe-styring av tre eksterne enheter, for eksempel dempere, ventiler eller annet tilleggsutstyr, ved siden av lukket sløyfe-styring av fordamperens viftemotor som er tilkoblet omformeren. Dette optimaliserer applikasjonskostnadene.

  Danfoss AC drives håndterer logiske regler og innsignaler fra sensorer, sanntidsfunksjonalitet og tidsavhengige handlinger. Dette setter omformeren i stand til å styre en lang rekke funksjoner, for eksempel drift på helgedager og hverdager, kaskade-P-PI for temperaturstyring og båndovervåking.

  Automatisk energioptimalisering (AEO) gir ytterligere energibesparing på opptil 5 %. Denne funksjonen tilpasser inngangsstrømmen til faktisk motorturtall og last, og trekker bare den energimengden som kreves for motoreksitering og drift med denne lasten. Dette hindrer ytterligere termiske tap i motoren.

  Med en virkningsgrad på opptil 99 % og en reell effektfaktor på over 0,9 er Danfoss AC drives merkbart bedre enn sammenlignbare enheter. Tap til choker og filtre er allerede beregnet inn i klassifiseringen. Dette reduserer ikke bare direkte energikostnader for selve omformeren, men også kostnadene til kjøling eller fjerning av overskuddsvarme.

  Pumper

  Kontinuerlig vann- eller glykolforsyning kan sikres i tilfelle lekkasje eller rørbrudd. Overbelastning hindres for eksempel ved å redusere omformerhastigheten, og forsyning sikres ved lavere flytmengde.

  Funksjoner for beskyttelse mot tørrkjøring av pumpen og kurveende håndterer situasjoner der pumpen kjøres uten å skape ønsket trykk – for eksempel ved en rørlekkasje. I slike situasjoner utløser omformeren en alarm, stenger av pumpen eller utfører en annen forhåndsprogrammert handling.

  Vesentlig energibesparing og reduserte installasjonskostnader oppnås ved flytmengdekompensering i både vifte- og pumpesystemet. En trykksensor montert nær viften eller pumpen sørger for referansetrykk som skal holdes konstant ved utløpsenden av systemet. Omformeren justerer trykkreferansen konstant i forhold til systemkurven.

  En pumpe i drift forbruker normalt mer energi jo raskere den går, ifølge en kurve som fastsettes av pumpens og applikasjonens utforming. Funksjonen for ingen/lav flytmengde registrerer situasjoner der pumpen går raskt, men ikke er fullt belastet. Dette kan indikere at vannsirkulasjonen er stoppet, at pumpen er kjørt tørr eller at et rør lekker. Kontinuerlig væskeforsyning kan sikres i tilfelle lekkasje eller rørbrudd. Overbelastning hindres for eksempel ved å redusere omformerhastigheten – og forsyning sikres ved lavere flytmengde.

  Automatisk energioptimalisering (AEO) gir ytterligere energibesparing på opptil 5 %. Denne funksjonen tilpasser inngangsstrømmen til faktisk motorturtall og last, og trekker bare den energimengden som kreves for motoreksitering og drift med denne lasten. Dette hindrer ytterligere termiske tap i motoren.

  Med en virkningsgrad på opptil 99 % og en reell effektfaktor på over 0,9 er Danfoss AC drives merkbart bedre enn sammenlignbare enheter. Tap til choker og filtre er allerede beregnet inn i klassifiseringen. Dette reduserer ikke bare direkte energikostnader for selve omformeren, men også kostnadene til kjøling eller fjerning av overskuddsvarme.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/refrigeration/applications/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }