VLT® AQUA frekvensomformere tilbyr uslåelig kostnadseffektivitet

 • Vi vektlegger energieffektivitet under hele utviklingsprosessen, inkludert nettoeffekten ved installasjon av den nye generasjonen VLT® AQUA Drive. Det betyr at du får en frekvensomformer som sparer deg for opptil 25 % i kostnader det første året sammenlignet med investering i tradisjonelle AC drive-løsninger. Det tilsvarer besparelsene ved å velge en IE 3-motor fremfor en IE 2.

  Fem energibesparende grunner til å velge den nye generasjonen VLT® AQUA Drive

  1. Energieffektiv design 

  Den nye generasjonen VLT AQUA Drive har en styrealgoritme og et design som fokuserer på å redusere varmetapet for å maksimere energieffektiviteten. Komponentene blir aldri belastet med mer enn 80 % av kapasiteten. Dette reduserer varmetap og øker effektiviteten.

  2. Intelligent varmestyring
  Et unikt kjølekonsept med back channel cooling fører opp til 90 % av varmen bort fra rommet. Dette reduserer unødig bruk av klimaregulering og senker energikostnadene vesentlig.

  3. Automatisk applikasjonstilpassing
  Rundt 90 % av alle motorer er overdimensjonert med mer enn 10 %. AEO-funksjonalitet kan gi en energibesparing på rundt 2 % ved 90 % last, med typiske besparelser på opptil 5 % over hele området.

  4. Energieffektiv harmonic mitigation
  Vår unike VLT® Low Harmonic Drive med integrert AAF-filter leverer en energieffektivitet som er 1–2 % bedre enn tradisjonelle AC frives med Active Front End teknologi. Dvalefunksjon ved lav last sikrer ytterligere energibesparelse.

  5. Optimal regulering av alle motorer
  VLT® AQUA Drive har kapasitet til effektiv styring av ulike motortyper på markedet, noe som sikrer at du har fritt valg mellom motorleverandører. En av de nyeste utviklingene er for høyhastighets PM-motorer. Den unike styreteknologien VVC+ fra Danfoss er ideell for hurtigroterende turbovifter med PM-motorer og tilbyr fra 0,5 til 3 % økt installert energibesparelse sammenlignet med bruk av tradisjonelle AC drives.

  Rimeligere installasjon og brukervennlighet

  Vi har lang erfaring med markedets første frekvensomformer for vann- og avløpsbransjen, og den nye generasjonen VLT AQUA Drive tilbyr svært effektive installasjons- og idriftsettingsløsninger som sparer deg for mellom 10 og 20 % sammenlignet med tradisjonelle AC drives.

  Åtte installasjonsbesparende grunner til å velge den nye VLT® AQUA Drive

  1. Mindre plassbehov
  Kombinasjonen av Danfoss VLT Low Harmonic Drive med integrerte AAF-filtre, muligheten til å installere VLT AQUA Drive "side by side" og den kompakte utførelsen passer inn også der det er trangt om plassen når den komplette løsningen er installert.

  2. Utendørs installasjon
  Som standard tilbyr Danfoss AC drives i IP66/NEMA 4X. I tillegg til fordelen ved å ha omformeren i nærheten av pumpen, reduserer dette typisk kabelkostnadene, fjerner behovet for klimaanlegg og reduserer kontrollromkostnadene.

  3. Kapasitet for lange kabler som standard
  Uten behov for ekstra komponenter sørger VLT® AQUA Drive for problemfri drift med kabellengder opp til 150 m (skjermet) og 300 m (uskjermet).

  4. 90 % rimeligere klimaanleggsinvestering
  Det unike back channel cooling systemet fra Danfoss tilbyr opp til 90 % rimeligere investering for luftkjølesystemer for å fjerne varme fra AC drives. 

  5. Integrert harmonic mitigation
  VLT AQUA Drive leveres som standard med integrerte løsninger for harmonic mitigation til et THDi nivå på 40 %. Dette sparer plass og kostnader, og gjør installasjonen enklere.

  6. Trykt kretskortbeskyttelse som standard
  Fra 90 kW leveres VLT AQUA Drive som standard med 3C3 PCB-coating for å sikre lang levetid også under krevende forhold.

  7. Enkel idriftsetting
  Enten det er en frekvensomformer med 0,25 kW eller 2 MW, får du det samme kontrollpanelet på lokalt språk, den nye SmartStart-funksjonen og mange andre tidsbesparende funksjoner.

  8. Konstruert for en levetid på minst 10 år
  Med høykvalitetskomponentene i VLT AQUA Drive, høyst 80 % belastning på komponentene og intelligent kjøling for reduksjon av støv på kretskort fjernes behovet for rutinemessig utskiftning av deler så som elektrolyttkondensatorer og vifter.

  En enestående løsning for alle dine vannapplikasjoner

  Danfoss Drives var de første til å introdusere en dedikert AC drive kun for vannindustrien. All kunnskap om applikasjoner som er bygd opp gjennom årene, er integrert i den nye VLT AQUA Drive, noe som gir mange fordeler gjennom levetiden.

  VLT AQUA Drive er spesielt utviklet for bruk innenfor vann og avløp. Den er lett å bruke, fleksibel og pålitelig. Spesialdesignede programvarefunksjoner bidrar til å beskytte dine aktiva for alle driftsbetingelser, fra idriftsetting til stopp. Blant egenskapene er at vannslag unngås, vedlikehold på pumper og vifter reduseres, samt ytterligere energibesparing sammenlignet med tradisjonelle AC drive controls.

  VLT AQUA Drive gir det roterende utstyret den best mulige levetiden, med det laveste energiforbruket og rimeligste vedlikeholdet.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/cost-efficiency/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }