DrivePro® tjenester

 • Levetiden til en AC drive er lang og består av ulike faser, hver med ulike karakteristikker og krav. Alle aktiviteter fra konstruksjon og dimensjonering for en ny installasjon til innkjøp, levering og installasjon, samt den lange bruksfasen, bidrar til verdikjeden og produktets livssyklus. DrivePro®-tjenestene er utformet for å dra maksimal nytte av fordelene ved å forbedre den totale effektiviteten og lønnsomheten, og minimere driftskostnadene for Danfoss AC drive i en applikasjon eller et industrisegment.

  DrivePro® verkstedsreparasjon

  Sertifiserte servicemedarbeidere bruker originale reservedeler og omformerekspertise til å reparere omformere. Denne tjenesten er ment for omformere som kan sendes til Danfoss' verksted.

  Fordeler:

  • Optimaliserte kostnader
  • Et halvt års garanti på reparerte/skiftede komponenter

  DrivePro® feltreparasjon

  Sertifiserte servicemedarbeidere kommer til kundens lokaler for å undersøke om et produkt kan repareres eller må skiftes. Originale reservedeler og omformerekspertise brukes til å reparere omformerne. Denne tjenesten er ment for situasjoner der man trenger rask reaksjonstid eller når omformerne ikke kan sendes til et Danfoss-verksted.

  Fordeler:
  • Kortere nedetid
  • Et halvt års garanti på reparerte/skiftede komponenter

  DrivePro® servicestøtte

  Denne tjenesten gir tilgang til en dedikert, lokal kundeservicerepresentant, som kan gi svar på alle spørsmål i forbindelse med Danfoss Drives.

  Fordeler:

  • Fremskynder driften ved å gi rask respons på spørsmål om Danfoss' AC drives
  • Problemer kan løses raskt

  DrivePro® reservedeler

  I likhet med alt annet avansert elektrisk utstyr, kan det forekomme at et Danfoss Drives-produkt må repareres i løpet av sin levetid. Originale reservedeler og reservedelssett er tilgjengelige for rask levering over hele verden. De er delt inn i tre kategorier: egenservice, vedlikehold og reparasjonsreservedeler. Reservedeler for egenservice kan brukes til å vedlikeholde eller reparere produktet uten noe serviceopplæring. Vedlikeholds- og reparasjonsreservedeler må monteres av en sertifisert person.

  Fordeler:

  • Unngå unødig nedetid ved å ha de riktige reservedelene raskt tilgjengelige over hele verden
  • Originale Danfoss-reservedeler eller reservedelssett leveres i nyeste versjon og med de nyeste forbedringene
   

  DrivePro® oppstart

  Denne tjenesten inkluderer kontroll av produktet og installasjonen, idriftsetting og konfigurering av omformerne ifølge prosessbehov, samt testkjøring. Alle tiltak og anbefalinger blir dokumentert for senere referanse. Det endelige målet er å sikre at omformeren fungerer med fullt potensial fra begynnelsen av, for å sikre maksimal tilgjengelighet.

  Fordeler:  
  • Oppnå maksimal levetid og tilgjengelighet for AC drives ved å sikre riktig installasjon og finjustering
  • Reduser idriftsettingstiden uten at det går ut over kvaliteten, gjennom effektive og velprøvde oppstartprosedyrer som er skreddersydd for Danfoss AC drives

  DrivePro® vedlikehold

  Danfoss Drives designer og fremstiller produkter med markedets beste kvalitet og ytelse. Hvis produktene konstant presses til det ytterste, for eksempel under krevende driftsforhold, kan det imidlertid forekomme at belastningen blir merkbar.

  Denne tjenesten beskytter kundens investering ved å sikre at prosessen opprettholdes på sitt mest produktive så lenge som mulig, og ved å holde kostbar nedetid på et minimum.

  I tillegg til tradisjonelle reaktive tjenester, tilbyr Danfoss Drives også forebyggende vedlikehold basert på en forhåndsdefinert vedlikeholdsplan, eller prediktivt vedlikehold basert på indikatorer fra produktet.

  Fordeler:

  • Maksimerer oppetiden for prosessene
  • Eliminerer uventet og kostbar nedetid

  DrivePro® oppgradering

  Denne tjenesten oppgraderer det eksisterende produktet med de nyeste komponentene og/eller programvaren. Det første trinnet i oppgraderingstjenesten er en evaluering av eksisterende produkter og utarbeidelse av en oppgraderingsplan. Dette setter Danfoss Drives i stand til å gi anbefalinger basert på fremtidige behov med tanke på oppdatering av programvare og maskinvare, eller ettermontering.

  Fordeler:

  • Gir maksimalt utbytte av investeringen ved å forlenge levetiden på drivesystemet
  • Beskytter investeringen ved å sikre et optimalt drivsystem til tross for endringer i miljø og krav.

  DrivePro® ettermontering

  Denne tjenesten består av en tilpasset plan for håndtering av endt produktlevetid, ved å erstatte gamle produkter med nye modeller. Tjenesten omfatter en gjennomgang av det aktuelle miljøet, og deretter planlegging og levering av nødvendig ettermonteringssett i det eksisterende miljøet. Ettermonteringstjenesten minimerer innvirkningen på eksisterende prosess og utstyr, og gir mulighet for forbedring av prosesser, energieffektivitet og pålitelighet ved å sikre at du alltid har en omformer med oppdaterte funksjoner og den nyeste teknologien.

  Fordeler:
  • Minimerer innvirkningen på prosesstilgjengeligheten ved endt produktlevetid
  • Oppnå ytterligere prosess- og energieffektivitet ved å ta i bruk den nyeste teknologien i den eksisterende drivesløsningen

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }